Honki Kite

BASF

Aplikacja webowa
doboru systemu.

BASF to jeden z największych na świecie producentów chemii. Projekt realizowany dla działu chemii budowlanej wprowadza inwestorów i wykonawców w świat rozwiązań systemowych BASF.

Wyzwanie

Firma BASF rekomenduje stosowanie swoich produktów zgodnie z oferowanymi systemami. System to rozwiązanie dla konkretnej budowlanej potrzeby np. docieplenia domu lub izolacji przyziemia, to kombinacja produktów mająca zagwarantować najbardziej wydajne i trwałe rozwiązanie. Niestety na polskim rynku rozwiązania systemowe nie są powszechnie stosowane.

Cel

Edukacja wykonawców i inwestorów o konieczności stosowania rozwiązań systemowych BASF a przy okazji wsparcie sprzedaży kompletnych systemów.

Rozwiązanie

Mając na uwadze oczekiwania klienta i możliwości użytkowników, zdecydowaliśmy się na przygotowanie aplikacji webowej, której interfejs oparliśmy na wizualizacjach 3D. Użytkownik obracając wirtualnym budynkiem zapoznaje się z możliwymi rozwiązaniami. Po wybraniu systemu przechodzi do szczegółowej wizualizacji systemu oraz prezentacji rekomendowanych produktów.

Nasza rola:

  • UX & UI Design
  • wizualizacje 3D
  • programowanie
  • wsparcie marketingowe
  • wsparcie techniczne
  • rozwój projektu
  • ISP
Honki Kite

1. Potrzeba użytkownika

Inwestor lub wykonawca poszukują chemii budowlanej do realizacji określonego celu budowlanego. Wybierają odpowiedni to tego System BASF.

2. Rozwiązania systemowe

Aplikacja wskazuje jakie produkty składają się na system, prezentując w formie wizualizacji 3D poprawną kolejność ich zastosowania.

3. Produkt

Inwestor lub wykonawca zapoznaje się z charakterystyką produktów np. wydajnością i dokonuje kalkulacji ilu produktów potrzebuje.

4. Zakup

Po wybraniu odpowiedniej ilości produktów aplikacja wskazuje najbliższy punkt sprzedaży.

Schemat przeplywu app basf
Kontakt